Het boek Daniël in een notendop

Veel christenen kijken naar de wereld en zien alleen maar de gevolgen van de vloek. De wereldgeschiedenis zal zo lopen als die van Sodom en Gomorra, maar dan op veel grotere schaal. Eerst was er het paradijs, daarna werd de wereld aan verderf onderhevig en door de zonde wordt het tot een woestenij van de dood. Uiteindelijk zal de wereld door Gods genade in zijn vroegere paradijselijke toestand hersteld worden. Dat is de kant die de geschiedenis opgaat, van wat we de eerste “opname” zouden kunnen noemen. Maar veel in dit hedendaagse onderwijs over de “opname” lijkt meer op dat we de wereld zullen ontvluchten. De gelovigen worden het verlangen bijgebracht om aan de wereld en zijn problemen te ontsnappen in plaats van een verlangen naar wat Gods Woord ons belooft, namelijk dat we zullen heersen. Hoe vaak hoor je christenen niet zeggen: “ik hoop dat Jezus nu spoedig terugkomt, dan zullen we worden opgenomen” of nog erger, “ik weet zeker dat Jezus nu spoedig terugkomt”. De teneur is, het gaat steeds slechter met de wereld, het duurt niet lang meer voordat de antichrist komt, kijk naar Israël, het is binnenkort afgelopen.

Veel hedendaagse visies op de wederkomst zijn schadelijk, omdat ze Gods volk leren uit te zien naar de nederlaag in plaats van de overwinning. En dat is nou uitgerekend de leugen waar de christen mee opgezadeld wordt. Want Jezus zei heel wat anders: “Ik bid dat U hen niet uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze.” (Johannes 17:15) En dat is de boodschap die de Schrift voortdurend uitzend. Gods volk zal alles beërven en de goddelozen zullen onterfd worden en het land uitgejaagd worden. “De rechtvaardige zal voor eeuwig niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.” (Spreuken 10:30) De berg van Daniël zal groeien tot het de hele aarde omvat (Daniël 2:35) en het zal eeuwig standhouden (Daniël 2:44).

Waarom deze site?

Wanneer je over de eindtijd spreekt, spreek je ook over het boek Daniël. Begrijp je het boek Daniël goed, dan zul je de rest van het nieuwe testament inclusief het boek Openbaring ook beter gaan begrijpen. Er zal een nieuwe wereld voor je open gaan.

Deze website behandeld het boek Daniël in grote lijnen. Ik raad je aan je oude vooringenomen standpunten los te laten en deze verhandelingen stuk voor stuk nauwkeurig te lezen, en als je het nog niet goed begrijpt, lees het opnieuw. Het zal je geloofsinzichten mogelijk doen veranderen.

Voor verdere studies over het onderwerp eschatologie ofwel de leer van de eindtijd, zie website www.zoekdewaarheid.nl

En dan nog dit……
Neem niet alle dingen die hier zijn geschreven aan als het evangelie van de waarheid; maar zoek de waarheid (Handelingen 17:11), en toets alles (1 Thessalonicenzen 5:21), en maak er ernst mee u wel beproeft ten dienste van God te stellen, je altijd laten leiden door de Geest van God (1 Korinthiërs 2:9-13). En denk er aan, laat je niet leiden door je eigen inzichten of door mijn inzichten, maar vertrouw op de Here en ken Hem, en Hij zal al uw paden recht maken (Spreuken 3:5-6), want dit is de enige ware weg om de diepe dingen van de Here te kennen.

Ik bid dat deze studies je zullen helpen om de waarheid van Gods Woord te begrijpen. Mag God je rijkelijk zegenen.

The further a society drifts away from the truth, the more it will hate those that speak it.

(George Orwell)

 

Anne Salomons