De vijf visioenen van Daniël

De profetie van Daniël is een serie van vijf visioenen die plaats vonden over een tijdsbestek van 70 jaar. De visioenen gaan van algemeen naar meer specifiek. Het doel is om te wijzen naar sleutelgebeurtenissen in de toekomstige geschiedenis van de Joden: de heiligschennis van de tempel door Antiochus en zijn herstel van 167 tot 160 voor Christus; de tijd van de komst van de Messias 27 na Christus; de vervolgingen door Nero van 63 tot 67 na Christus; en de verwoesting van Jeruzalem van 67 tot 70 na Christus.

Het eerste visioen is een droom van de koning die door Daniël wordt geïnterpreteerd. De tweede is een droom van Daniël. De volgende drie visioenen zijn visioenen in wakende toestand met engelen en Christus die de droom verschijnt en Daniël de droom openbaart.

Hieronder de jaren waarin de visioenen plaatsvonden met hun interpretatie ontvouwd in tijdlijnen. Alle data zijn ongeveer om een beetje een idee te krijgen van de tijdsomvang.

EERSTE VISIOEN – Daniël 2 – in het tweede jaar van de regering van koning Nebukadzessar van Babylon 603 voor Christus.

De droom van de koning wordt geïnterpreteerd door Daniël. De vier koninkrijken worden beschreven:

Het Chaldeese rijk………………………..van 605 tot 539 voor Christus
Rijk van Meden en Perzen……………..van 539 tot 336 voor Christus
Het Macedonisch Griekse rijk………..van 336 tot 133 voor Christus
Het Romeinse rijk…………………………van 133 voor Christus tot 70 na Christus

TWEEDE VISIOEN – Daniël 7 – in het eerste jaar van de regering van Belsassar de zoon van Nabonidus en de opvolger van Nebukadnessar 555 voor Christus.

Dit is een droom van Daniël. Een deel van de droom is de interpretatie van de droom door engelen. De vier koninkrijken worden wat meer in detail beschreven en Daniël geeft speciale aandacht aan het vierde koninkrijk met de 10 koningen.

Het Chaldeese rijk………………………..van 605 tot 539 voor Christus
Rijk van Meden en Perzen…………….van 539 tot 336 voor Christus
Het Macedonisch Griekse rijk……….van 336 tot 133 voor Christus
Het Romeinse rijk………………………..van 133 voor Christus tot 70 na Christus

DERDE VISIOEN – Daniël 8 – in het derde jaar van de regering van koning Belsassar 553 voor Christus.

Dit is een visioen van Daniël. Het visioen wordt uitgelegd door twee engelen. Het beschrijft het rijk van de Meden en de Perzen; de verovering van de wereld door Alexander de Grote; de opvolging door het Seleucidische rijk (het Griekse Oosten) en Ptolemeïsche rijk (het Grieks Egypte); de regering van Antiochus Epiphanes koning van Syrië.

Rijk van Meden en Perzen…………..van 539 tot 336 voor Christus
De invasie van Alexander…….……..van 336 tot 323 voor Christus
Het Romeinse rijk………….…………..van 133 voor Christus tot 70 na Christus
De Seleuciden en Ptolomiden……..van 323 tot 167 voor Christus
Antiochus Epiphnanes………………..van 167 tot 160 voor Christus

VIERDE VISIOEN – Daniël 9 – in het eerste jaar van Darius, koning van de Meden 538 voor Christus.

Gabriel verschijnt aan Daniël terwijl hij aan het vasten was over de betekenis van de “70 jaar” van de profeet Jeremia en waarin later de Messias “de Zoon des mensen” ter sprake komt. De visioen beschrijft de 483 jarige tijdsperiode van de 20ste regeringsjaar van koning Artaxerxes (Arthahsasta) in 457 voor Christus, toen door zijn bevelschrift Nehemia opdracht kreeg om de muren van Jeruzalem (Neh 2) te herbouwen, tot de doop van Jezus Christus in 27 NC toen Hij voor het eerst begon te prediken over het Koninkrijk van God.

Rijk van Meden en Perzen…….van….457 voor Christus
Romeinse rijk…..…….……….tot….…….27 na Christus
……………………..……………………………..totaal 483 jaar

VIJFDE VISIOEN – Daniël 10, 11, 12 – in het derde jaar van Cyrus, koning van de Perzen 534 voor Christus.

In hoofdstuk 10 verscheen een engel aan Daniël terwijl hij drie weken aan het vasten was. De engel liet hem de oorlogen en opeenvolgende koningen van de Perzen, het Griekse en Romeinse rijk (Daniël 11) zien en de tijdsperiode van de komst van de Messias tot de regering van Vespasianus en de grote verdrukking van 67 tot 70 na Christus.

Hoofdstuk 11

Rijk van Meden en Perzen…………van 534 tot 336 voor Christus
Macedonisch Griekse rijk…………..van 336 tot 133 voor Christus
Romeinse rijk………….…….………….van 100 voor Christus tot 70 na Christus
Pompey valt Jeruzalem binnen…..63 voor Christus
De dood van Julius Ceasar….….…..44 voor Christus

Hoofdstuk 12

De verschijning van de Messias……van 27 tot 30 na Christus
De grote verdrukking………..…………van 67 tot 70 na Christus

Het doel van de profetie van Daniël was om het volk van God te vertroosten ten tijde van de drie grote gebeurtenissen in hun geschiedenis:

  1. In ballingschap naar Babel
  2. De invasie van Jeruzalem door Antiochus Epiphanes
  3. De komst van de Messias gedurende de bezetting door de Romeinen en de daaruit voortgekomen verwoesting van Jeruzalem en de tempel